Arvot

Arvot

On siinä omanlaistansa tunnelmaa, kun ympärillä on yli 100-vuotista historiaa

Yrittäjien mietteitä: "Me näimme rakennuksessa valtavasti potentiaalia. Harmooni yhdistää uudella tavalla historian säilyttämisen ja modernin kaupunkiympäristön. Haluamme tarjota asiakkaille menneen ajan hengessä nykyajan mukavuuksia", Jyrki Halttunen kuvailee.

Toimintamme arvopohja rakentuu miljöön, kulttuurin, asiakassuhteen ja työntekijöiden luottamuksen säilyttämiseen. Me uskomme kestävään tekemiseen, painottaa Riitta Halttunen.

On tietoinen valinta pyrkiä toimimaan ekologisesti ja eettisesti kestävällä tavalla, joka säilyttää luontoa ja kulttuuriperintöämme. Meille on tärkeää myös se, että sosiaalinen kestävyys on huomioitu, toimintamme tukee ja luo elinvoimaa ja työtä lähialueellemme ja toiminta on läpinäkyvää ja luotettavaa.

Myös raaka-aineiden laatu ja ensiluokkaisuus, sekä niiden osalta myös arvopohjan jakaminen tuottajien kanssa on meille tärkeä. Paljon puhutaan raaka-aineiden matkasta pellolta pöytää, meille on yhtä tärkeää tuoda ruokailijalle esiin raaka-aineen alkuperä, mistä, kenen kasvattamana ja kuinka? Voit tutustua lähituottajiimme https://www.harmooni.fi/ravintola/lahituottajamme/
Arvot
Arvot
Arvot näkyvät arjessa konkreettisesti esimerkiksi:

Ekologisesti kestävä toiminta:
Maalämmön käyttö ilmastoinnin lisälämmönlähteenä ja viilentämiseen.
Energiatalouden tehokkuus
Jätteiden lajittelu
Hävikin minimoiminen
Harmoonitehtaan kunnostuksessa on käytetty perinteisiä luonnollisia öljymaaleja ja museoviraston suosittelemia entisöintimenetelmiä.
Kierrättäminen, vanhoja ikkunoita, ovia ja jopa lattiaa on kierrätetty. Paras esimerkki tästä Kellariravintolan pöydät, jotka on tehty alkuperäisestä Harmoonitehtaan tehdassalin puulattiasta.
Eettisesti kestävä, sosio-kulttuurinen matkailutoiminta

Avointa ja luotettavaa, myyntiprosessi on dokumentoitu kirjallisesti
Arvoiltaan sopusoinnussa toiminnan kanssa: kunnioittaa ja vaalii luontoa, arvostaa perinteitä sekä kulttuurisia, että rakennusperinnettä, yhteistoiminnallisuus lähiympäristön kanssa
Edistää lähialueen elinvoimaisuutta luomalla työpaikkoja ja palveluja, käyttää lähialueen yritysten palveluja ja raaka-aineita.
Tukee ja ylläpitää kulttuuriperintöä ja tarinoita paikallishistoriasta
Tavoitteitamme ovat:

* Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen
* Kansanperinteiden elvyttäminen elämysaiheina
* Rakennetun kulttuuriperinteen säilyttäminen
* Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen
* Asiakassuhteen säilyttäminen
* Hyvä laatu palveluympäristön ja palvelun suhteen
* Asiakastyytyväisyys
* Toiminnan vastuullisuus ja kannattavuus
* Olla hyvä ja luotettava työnantaja