Majoitusvarausehdot

Majoitusvarausehdot

Majoituksen varausehdot

Harmooni noudattaa majoitustoiminnassa seuraavia ehtoja koskien varauksia, maksamista ja peruutuksia. Ehdot sitovat kumpaakin osapuolta asiakkaan vahvistettua varauksen.

1. Varaaminen ja maksu

Varaus, sekä suullinen/puhelimessa tai kirjallisena tehty, on sitova varaushetkestä alkaen. Majoitus veloitetaan etukäteen kortilla tai laskulla.

2. Peruutus

Asiakas voi perua varauksensa kuluitta, mikäli varauksen alkuun on yli 30 päivää. Myöhemmin tehdystä peruutuksesta on oikeutettu perimään 30% alkuperäisen varauksen mukaisesta hinnasta. Mikäli peruutus tehdään eräpäivän jälkeen tai lähempänä kuin 14 vuorokautta ennen varauksen alkua, olemme oikeutettuja veloittamaan 50 % alkuperäisen varauksen mukaisen summasta. Jos peruutus tehdään 2 vrk tai lähempänä veloitamme koko majoitushinnan.  Mikäli asiakas muuttaa varauksen ajankohtaa, se katsotaan aikaisemman varauksen peruuttamiseksi ja uuden tekemiseksi.

3. Harmoonin oikeus perua varaus

Ylivoimaisen esteen (force majore) ollessa kyseessä, Harmoonin on mahdollisimman pian ilmoitettava asiakkaalle peruutuksesta. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa suoritukset takaisin. Harmoonilla on oikeus peruuttaa varaus, mikäli asiakas ei ole noudattanut maksuehtoja.

4. Avaimen luovutus ja siivous

Avain luovutetaan asiakkaalle sopimuksen mukaan. Pois lähdettäessä avain jätetään lukitun huoneiston sisälle, ellei toisin ole sovittu. Huoneisto on käytettävissä tulopäivänä klo 16 jälkeen ja se on luovutettava lähtöpäivänä klo 12 mennessä, ellei toisin sovita. Huoneisto luovutetaan asiakkaalle siivottuna.

5. Vahinkojen ja kadonneiden tavaroiden korvaus

Asiakas on vastuussa huoneiston irtaimistosta vuokrausaikana. Asiakas on velvollinen korvaamaan Harmoonille huoneistolle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot. Samoin asiakas on velvollinen korvaamaan huoneistosta kadonneen irtaimiston. Kadonneesta avaimesta veloitamme taloyhtiön laskuttama uusien avaimien sarjoituksesta aiheutunut kulu sekä lisäksi 100€ korvaus aiheutuneesta työstä.

6. Henkilömäärä

Huoneistoa ei saa käyttää useampi henkilö kuin mitä esitteessä tai varaustilanteessa on ilmoitettu.

7. Puutteet ja valitukset

Kaikki huoneiston varaukseen tai sen kuntoon liittyvät puutteet ja valitukset on ilmoitettava henkilökunnallemme puh 020 7353 400 tai myynti@acravintolat.fi tai kirjallisesti Hannikaisenkatu 39, 40100 Jyväskylä

8. Tupakointi ja lemmikit

Tupakointi on kielletty kaikkien huoneistojemme sisätiloissa. Luvattomasta tupakoinnista sisätiloissa Harmooni on oikeutettu perimään 200€ otsonointi-/tuuletusmaksun. Lemmikin tuominen huoneistoon on kielletty.